ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑΗ εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη κατασκευάστρια κουφωμάτων αλουμινίου

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη κατασκευάστρια κουφωμάτων αλουμινίου από την ΕΤΕΜ Α.Ε.
Είμαστε άρτια εκπαιδευμένοι και γνωστές στην κατασκευή και τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου, σύμφωνα με το περιεχόμενο του τεχνικού εγχειριδίου που χορηγεί η ΕΤΕΜ Α.Ε.

Η ανανέωση των πιστοποιητικών CE γίνεται ανά έτος, αφού προηγουμένως υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό. Ο παραγωγός χορηγεί στον κατασκευαστή το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει  για την σήμανση CE των προϊόντων του, τα πιστοποιητικά  τα οποία έχει αποκτήσει για συγκεκριμένα συστήματα κουφωμάτων, υπό τους βασικούς όρους και προϋποθέσεις που ορίζει ο ίδιος.